به گزارش افکارنیوز، «حسنی مبارک» دیکتاتور سابق مصر به جرم فساد مالی به ۳ سال زندان محکوم شد.

براساس حکم دادگاه، پسران مبارک شامل علاء و جمال نیز به ۴ سال زندان محکوم شدند.

براساس گزارشها، دادگاه جنایی مصر همچین حسنی مبارک را به ۱۲۵.۸ میلیون پوند جریمه نقدی محکوم کرد.

دادگاه جنایی قاهره امروز این احکام را صادر کرد.

دادستانی مصر به این متهمان، اتهام تسهیل در امر اختلاس ۱۲۵ میلیون پوند از بودجه نهاد ریاست جمهوری که اختصاص به کاخ های ریاست جمهوری داشت و همچنین جعل اسناد رسمی و حیف و میل بیت المال را وارد کرده بود.