پارلمان عربستان اعلام کرد به دنبال ارائه حق قانونی به زنان برای رایدهی و نامزد شدن در انتخابات آینده شهرداریهاست.

به گزارش خانه ملت به نقل از رویترز، مقام های مجلس شورای(پارلمان) عربستان سعودی روز گذشته دوشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کردند در تلاش برای ارائه حق قانونی به زنان برای رای دهی و کاندیدا شدن در انتخابات آینده شهرداری ها هستند.

دراین بیانیه آمده است: وزارت امور شهری و روستایی باید اقدامات مورد نیاز و ضروری را برای فراهم کردن شرایط شرکت زنان در انتخابات شهرداری ها طبق قوانین اسلام فراهم کنند.

مقام های محلی یکی از مشکلات شرکت زنان در انتخابات را تدارک حوزه های رای گیری با التزام تفکیک جنسیتی عنوان داشتند.

عربستان سعودی فاقد هرگونه حزب سیاسی و یا پارلمان ملی است و نمایندگان مجلس شورا نیز از سوی پادشاه عربستان انتخاب می شوند و تنها دارای اختیارات مشورتی هستند.