به گزارش افکارنیوز، «حمدین صباحی» در مصاحبه با کانال ماهواره ای «العربیه الحدث» گفت که در صورت پیروزی وی در انتخابات، حمایت کشورهای حوزه خلیج فارس از مصر ادامه خواهد داشت زیرا به نفع این کشورهاست که مصر مقتدر و توانمند برای حمایت از امنیت قومی عربی باقی بماند.

صباحی تصریح کرد که سعی خواهد کرد سرمایه های عربی به جای آنکه به صورت نقدی و کمک های مالی به مصر اعطا شود، به صورت سرمایه گذاری در مصر جذب شود و برای شکوفایی و رونق مصر تلاش خواهد کرد.

وی اشاره کرد که هرگز استمرار توافقنامه کمپ دیوید با شرایط کنونی را که بر اساس آن ارتش مصر برای ورود به سینا نیازمند اجازه اسرائیل است، نخواهد پذیرفت و در صورت پیروزی در انتخابات، بر مبارزه علیه فقر و تروریسم متمرکز خواهد شد.

صباحی همچنین تصریح کرد که برای تشکیل سازمانی متشکل از کشورهای حوزه رود نیل جهت حل بحران سد النهضه دعوت خواهد کرد و با همکاری کشورهای آفریقایی سعی خواهد نمود از میلیاردها متر مکعب آب در رود کنگو استفاده نمایند.

وی اشاره کرد که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری برای ایجاد یک محور مصری، لیبیایی و سودانی به منظور تامین امنیت قومی عربی تلاش خواهد کرد.

صباحی در ادامه تاکید کرد که مخالف صادرات گاز مصر به اسرائیل و دیگر کشورهاست و این گاز به جای آنکه به اسرائیل صادر شود به سمالوط ارسال خواهد شد.