به گزارش افکارنیوز، به نقل از " هندلز بلات " آلمان، " آنگلا مرکل " صدر اعظم آلمان از رئیس جمهوری روسیه درخواست کرد که انتخابات ریاست جمهوری ۲۵ ماه می در اوکراین را بپذیرد.

وی این انتقاد را به روسیه وارد کرد که می خواهد از استقلال سیاسی کشور همسایه خود اوکراین جلوگیری به عمل آورد.

مرکل که در گفتگو با روزنامه " سار بروکر سایتونگ " سخن می‌گفت همچنین روسیه را متهم کرد که به سختی این مسئله را می پذیرد که دولت اوکراین به صورت مستقل راه خود را ادامه دهد.

مرکل با نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری پیش روی اوکراین تصریح کرد که اما اوکراین باید بتواند آزادانه درباره هر آنچه می خواهد از جمله حق بستن قرارداد تجاری مشترک با اروپا تصمیم گیری کند.

وی همچنین از رئیس جمهوری روسیه درخواست کرد که بعد از انتخابات ریاست جمهوری اوکراین ارزیابی های بعدی سازمان امنیت و همکاری اروپا که یکی از بزرگترین ماموریت های نظارت انتخاباتی خود در اوکراین را اجرا می کند بپذیرد.

مرکل افزود: من انتظار دارم که روسیه بدون شک ارزیابی های این سازمان را که خودش هم به آن تعلق دارد بپذیرد.