وزیر کار لیبی استعفا از دولت و جدا شدن خود از رژیم معمر قذافی را اعلام کرد.

به گزارش واحد مرکزی خبربه نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، امین المنفور افزود، توجیهی برای ادامه فعالیت در شرایط نادرست و فریبکارانه کنونی وجود ندارد.

المنفور همچنین حمایت کامل خود از انقلاب ملت لیبی را اعلام کرد.

وی که در کنارش پرچم انقلابیون لیبی قرار داشت، تصریح کرد، من از این به بعد هیچ ارتباطی با رژیم قذافی ندارم.