شبكه انگليسي زبان راشاتودي از نگراني مردم آمريكا به خاطر احتمال بكارگيري هواپيماهاي بدون سرنشين از سوي دولت اين كشور، براي زير نظر گرفتن شهروندان آمريكايي خبر داد.

به گزارش روزنامه جمهوري اسلامي، اين شبكه با اشاره به كشته شدن تعداد زيادي از پاكستانيها در حملات هواپيماهاي بدون سرنشين آمريكا به اين كشور، گفت: مردم آمريكا از اين ميترسند كه دولت اين كشور توسط هواپيماهاي بدون سرنشين اقدام به عكسبرداري از زندگي آنها كرده و بدين ترتيب بطور كامل شهروندان آمريكا را زير نظر بگيرد. البته در حالي كابوس پاكستانيها به كابوس آمريكاييها بدل شده است كه پيش از اين دولت آمريكا با شنود مكالمات تلفني مردم اين كشور، اقدام به زير نظر گرفتن زندگي خصوصي شهروندان خود كرده بود.