به گزارشافکارنیوز،نبیل رجب درحالی ۲ سال از عمر خود را در زندانهای آل خلیفه سپری کرد که طبق اذعان سازمان های حقوقی بین المللی و مخالفان داخلی در بحرین، اتهامات مطرح شده علیه وی ساختگی بود.

از سوی دیگر جمعیت اسلامی وفاق بحرین از بازداشت یک هفته ای جهاد السمیع کودک ۱۱ ساله خبر داد.

به گفته بحرینی ها، اتهامات مطرح شده علیه این کودک از سن او بزرگ تر است.

جمعیت وفاق خواست بر اساس قانون اطفال، وی به والدین خود تحویل داده شود.

این دومین بار است که جهاد السمیع ۱۱ ساله در بخش نوجوانان بازداشتگاه بحرین بازداشت می شود.