به گزارشافکارنیوز،" باراک اوباما " تصمیم گرفت تا عادت همیشگی خود را کنار بگذارد. وی مسافت کاخ سفید تا وزارت کشور را پیاده طی نمود.

رئیس جمهور آمریکا به جای حرکت کردن با کاروان مخصوص خود، تصمیم گرفت تا پای پیاده در میان مردم قدم بزند و از احوال آنها باخبر شود.

ساکنان واشنگتن، پایتخت، با دیدن رئیس جمهور آمریکا در حال قدم زدن در خیابان شگفت زده شدند.اوباما کت خود را با یک دست روی دوش انداخته بود و به مردم سلام می کرد.