به گزارشافکارنیوز،شبکه خبری پرس تی وی اظهار کرد: ایران اعلام کرد برای کمک به آزادی بیش از۲۰۰ دختردانش آموز نیجریه ای که گروه ستیزه جوی تکفیری بوکو حرام آنها را ربوده، آماده است تجربه خود را در مبارزه با تروریسم در اختیار نیجریه قرار دهد.

" حسین امیر عبداللهیان "، معاون وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی اختصاصی با این شبکه گفت: " ما نگرانی های امنیتی مشترکی با آفریقا داریم. ما در مذاکرات اخیر خود با مقامات نیجریه تصریح کرده ایم که تهران اقدام گروههای تروریستی به ربودن دختران دانش آموز درنیجریهرا محکوم می کند و ما با توجه به تجربه خود در مبارزه با تروریسم در کشور خودمان آماده ایم مشورتهای لازم را در این خصوص به مقامات نیجریه ای بدهیم. "

حسین امیر عبداللهیان این اظهارات را در یک گفتگوی اختصاصی با پرس تی وی بیان کرد. وی تاکید کرد خود کشور نیجریه نیز تدابیری جدی برای حل این بحران اتخاذ کرده است.

گروه ستیزه جوی تکفیری بوکو حرام ماه آوریل گذشته بیش از ۲۰۰ دختر دانش آموز یک مدرسه در شمال شرقی این کشور را ربود.