به گزارشافکارنیوز،انتخابات دور دوم شوراهای شهر و روستا، استانداران و انتخاب۲۴ نماینده یونان در پارلمان اتحادیه اروپا پس از یک هفته تبلیغات گسترده و مبارزات انتخاباتی احزاب سیاسی ازساعت ۷ صبح امروز به وقت محلی آغاز شد.

این انتخابات تا ساعت ۱۹به وقت محلی یونان ادامه دارد.

حدود ۹میلیون ۸۷۱ هزار یونانی واجد شرایط رای دادن برای انتخاب نامزدهای مورد نظر خود در این دوره از انتخابات به پای صندوق های رای خواهند رفت.

شرکت دراین انتخابات بر اساس قوانین یونان اجباری است و یونانیان موظف هستند که در انتخابات شرکت کنند.

در دور نخست انتخابات شورای شهر و روستا، به رغم اجباری بودن حضور در پای صندوق های رای، حدود ۴۰ درصد شهروندان از رای دادن خودداری کرده بودند و فقط پنج شهردار شهر کوچک در این دور با اختصاص بیش از نیمی از آراء انتخاب شدند.

براساس قوانین موجود یونان، شهروندان موظفند برای رای دادن به محل تولدخود مراجعه کنند و به همین منظوردولت برای تسهیل سفر شهروندان به زادگاه های خود، ۳۰ درصد بهای بلیت قطار، اتوبوس و کشتی را کاهش داده است.

ˈاندونیس ساماراسˈنخست وزیر یونان و رییس حزب دمکراسی نوین در خلال هفته گذشته و به خصوص روزگذشته طی آخرین سخنرانی خود درمیدانˈسینداگماˈ واقع در مرکز آتن با انتقاد شدید از حزب چپ ائتلاف(سی ریزا) برتری این حزب در انتخابات را یک اشتباه جبران ناپذیری قلمداد کرد و از مردم خواست با رای خود، جلوی این اشتباه را بگیرند، تا کشور برای برون رفت از بحران مالی گام بر دارد.

ˈاونگلوس ونیزلوسˈ وزیرامورخارجه ومعاون نخست وزیر یونان نیز در خلال هفته گذشته یعنی درجریان تبلیغات دور دوم انتخابات شورای شهر و روستا با انتقاد ازعملکرد حزب چپ ائتلاف(سی ریزا) از شهروندان خواست که به نامزدهای معرفی شده این حزب رای ندهند.

ˈالکسیس چیپراسˈ رئیس حزب چپ ائتلاف(سی ریزا) نیز در خلال تبلیغات انتخاباتی در یک هفته گذشته با تاکید برمشکلات مالی مردم، عدم برون رفت کشور از بحران مالی، ادامه سیاست ریاضت اقتصادی دولت را مورد انتقاد قرار داد و حزب دمکراسی نوین و حزب سوسیالیست پاسوک یعنی دوحزب تشکیل دهنده دولت ائتلافی یونان را عامل ادامه سیاست ریاضت اقتصادی و مشکلات مالی کشور قلمداد کرد و از مردم خواست با رای ندادن به نامزدهای این دو حزب، مانع ادامه سیاست ریاضت اقتصادی شوند.

وی درتمام طول هفته در جریان تبلیغات و سخنرانی های خود، مرتب از شهروندان خواست که برای رهایی از نظام سلطه، پایان دادن به سیاست ریاضت اقتصادی و برون رفت کشور از بحران مالی به نامزدهای دو حزب راستگرای دمکراسی نوین و حزب سوسیالیست پاسوک رای ندهند تا زمینه برای وادار کردن آنان به برگزاری انتخابات عمومی این کشور فراهم آید.

احزاب سیاسی مخالف دولت راستگرای ائتلافی یونان بارها اعلام کرده اند نتایج این انتخابات بیانگر میزان محبوبیت احزاب سیاسی تشکیل دهنده دولت ائتلافی خواهد بود و چنانچه شهروندان خواستار رهایی از ادامه سیاست ریاضت اقتصادی و وابستگی به تصمیم های اقتصادیˈانگلا مرکل ˈصدراعظم آلمان و تروئیکا(وام دهندگان خارجی به یونان)هستند، باید به نمایندگان احزاب تشکیل دهنده دولت ائتلافی کشور در این انتخابات رای ندهند.