به گزارشافکارنیوز،مرکز این زلزله که در ۴۱ کیلومتری شهر «واهاکا» گزارش شده، در ساعت ۳:۲۴ دقیقه بامداد شنبه با شعاع ۱۰ کیلومتری از این ناحیه به وقوع پیوسته است.

خبرگزاری تلهسور در این خصوص نوشت: به گفته میگل آنخل مانسرا، استاندار واهاکا پس از این حادثه، دستور بازرسی کلیه نواحی لرزیده شده، صادر شده است.