به گزارشافکارنیوز،رمضان عبدالله شلح روز یکشنبه در افتتاحیه هفتمین اجلاس اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی و جشنواره اتحاد در تهران؛ از جانبداری و حمایت این اتحادیه از مسأله فلسطین قدردانی کرد.

وی خاطرنشان کرد: این اجلاس همزمان با ظهور پدیده‌ای در رسانه‌های عربی و اسلامی است؛ متاسفانه این پدیده همان بی توجهی و یا تلاش برای نپرداختن به مسأله فلسطین است.
عبدالله شلح تأکید کرد: جانبداری و حمایت از مسأله فلسطین به معنای جانبداری و حمایت از بزرگترین مظلومیت تاریخ است و این کار حمایت از مسأله‌ای است که دستاوردهای بسیاری به همراه داشته.

وی تصریح کرد: کنفرانس مادرید در راستای مدفون کردن مسأله فلسطین بود و پیام کنفرانس مادرید همان تسلیم شدن است و اخراج فلسطینی‌ها از سرزمین خود مانند اخراج مسلمانان از اندلس است. مقاومت در طول بیش از ۲۵ سال از تبدیل فلسطین به اندلس دومی جلوگیری کرده است.

دبیرکل جنبش جهاد اسلامی اظهار داشت: تلاش برای نپرداختن به مسأله فلسطین در رسانه ها از طریق ماشین تبلیغاتی جهانی است، که تلاش می شود مسأله دیگری را جایگزین فلسطین کند.

وی افزود: آنها می خواهند فتنه طایفه‌ای را جایگزین مسأله فلسطین کنند، و ما امروز در دورانی قرار داریم که تلاش می شود دیدگاه صهیونیستی بر ما تحمیل شود، و ما مجبور شویم مسأله فلسطین را نادیده بگیریم.

عبدالله شلح گفت: مسؤولیت امروز رسانه ها همان بازگرداندن فلسطین به جایگاه طبیعی خود و اعتبار بخشی دوباره به فلسطین است.

وی تاکید کرد: راهی برای بازگشت به فلسطین به جز راه آزاد سازی سرزمین نیست و از طریق مذاکرات نمی توان به این هدف دست یافت. مسأله فلسطین یک حقیقت است و پیروز خواهد شد.