به گزارشافکارنیوز،پایگاه الیوم السابع نوشت: ماهر الحجار نامزد انتخابات ریاست جمهوری سوریه تاکید کرد: من به دنبال دولت ملی هستم که در برابر طرح‌های آمریکا و صهیونیست‌ها به طور کامل ایستادگی کند و در راستای بازسازی سوریه حرکت کند.

وی افزود: ما گفتگو با مزدوران طرح‌های آمریکا و اسرائیل را نمی‌پذیریم. ملت سوریه حکومت کسانی که خود را قیم ملت می‌دانند را قبول نمی‌کنند. کسانی که در عرصه هستند نمایندگان ملت سوریه‌اند.

حجار تاکید کرد: آنچه در سوریه اهمیت به سزایی دارد برقراری امنیت و حفظ سلامت شهروندان است و ائتلاف مخالفان سوری مفسد هستند.

وی بیان کرد: هر شخص غیر سوری موجود در سوریه دو راه بیشتر پیش رو ندارد یا سوریه را ترک کند یا در آن دفن شود.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری سوریه ارتش این کشور را به مثابه باطن و وجدان ملت توصیف و بر ضرورت حمایت مردمی از آن تاکید کرد.

وی افزود: افراد شایسته‌ای که آمال و آرزوهای ملت سوریه را برآورده کنند باید جستجو شوند. هیچ سوری وطن پرستی نباید حاکمیت سوریه و موضوع فلسطین را قربانی کند.

حجار درباره برنامههای اقتصادی خود گفت: برنامههای اقتصادی من به طور ریشهای با اقتصاد سابق در تضاد است. بحران باید به طور ریشهای بررسی شود و مهمترین چالشها و بحرانها بیکاری است.