افكار نيوز: متكي درباره اظهارات "سرگئي لاوروف " وزير امور خارجه روسيه درباره پيشنهاد فرانسه و آمريكا و روسيه براي برگزاري نشستي با ايران در رابطه با مبادله سوخت، گفت: اگر نگاه جديد سه كشور براي ادامه احتمالي كار تبادل سوخت تدوين شود، چارچوب تبادل سوخت قطعا بيانيه تهران است.
متکی افزود: درخواست نشست از سوی گروه وین قبلا به صورت غیررسمی از طریق برخی کشورها به ما منتقل شده و قاعدتا همین درخواست را مکتوب کردند.
وی تاکید کرد: بحثمبادله سوخت منوط به هماهنگی‌هایی است که باید قبلا با ترکیه و برزیل داشته باشیم.
وزیر امورخارجه همچنین درباره مراحل تکمیل نیروگاه بوشهر گفت: روسیه تعهداتی به نیروگاه بوشهر دارد و فکر می‌کنیم مشکلی برای اجرای تعهداتش نداشته باشد.
انتهاي پيام/ب.