به گزارشافکارنیوز،دولتها معمولا بر اساس قوانینی منظم فقط شبکه های داخلی را با مالیات عمومی پشتیبانی مالی می کنند، به تازگی سندی فاش شده که نشان می دهد " صدام حسین " ماهیانه مبلغی به شبکه " الجزیره " اختصاص داده بوده است.

این سند نشانگر مزدوری الجزیره با نظام بعثاست و دلیلی محکم بر پشتیبانی دائمی الجزیره قطر از تروریستم می باشد. واسطه تنظیم این سند فیصل القاسم مجری کنونی شبکه الجزیره بوده است.

مرکز شبکه الجزیره در شهر دوحه در کشور قطر قرار دارد. این شبکه با پخش فیلم‌های سخنرانی اسامه بن‌لادن، پس از واقعه تروریستی یازده سپتامبر برای اولین بار در غرب به شهرت رسید. این شبکه همواره مشی حمایت از تروریسم خود را به نمایش گذاشته است ودر حال حاضر نیز با پخش اخبار خاص خود از سوریه به شدت از تروریست‌ها در این کشور حمایت می‌کند.