به گزارشافکارنیوز،عناصر داعش به ساختمان دانشگاه " الانبار " در غرب عراق حمله کرده، و دانشجویان آن را گروگان گرفتند.
خبرنگار العالم همچنین از شنیده شدن صدای انفجار از داخل دانشگاه الانبار خبر داد و گفت، خبرها از مجروح و یا کشته شدن شماری از شهروندان حکایت دارد.