گروه بین الملل-

او گاهی ادعاهایی عجیب و غریب و غیرمعقول را عنوان می کند. او به تازگی می گوید: «شیخ موزه، همسر امیر سابق قطر آن کسی نیست که او را مجبور به واگذاری قدرت به پسرش کرده است؛ بلکه او یک سرباز اطلاعاتی اسرائیل بوده که در آغوش حمد بن خلیفه می خوابیده و او خودش خبر نداشته است!

به گزارشافکارنیوزبه نقل از النخیل، او مدعیست زمانی که شیخ موزه برای انجام عمل جراحی زیبایی به تل آویو سفر می کند، موساد دست به کار شده و چهره یکی از منابع اطلاعاتی خود را با انجام عمل زیبایی مشابه با چهره شیخ موزه ترمیم می کند. سپس شیخ موزه اصلی را تحت حفاظت خود قرار می دهد و شیخ موزه قلابی را به قطر و در نزد امیر سابق قطر می فرستد.

عکاشه سپس از خانواده حکومتی درخواست بررسی DNA شیخ موزه را ارائه می دهد و پیشنهاد می کند که یک تار موی شیخ موزه به مصر ارسال شود تا صحت این ماجرا بررسی شود که در نهایت هیچ تار مویی از این سرباز اطلاعاتی اسرائیل ارسال نمی شود.