به گزارش افکارنیوز، روزنامه الدستور اردن، " کمال الساعدی " نماینده مجلس عراق گفت علاوه بر این، کمک برخی گروههای داخلی عراق و خیانت تعدادی از واحدهای ارتش این کشور نیز در اشغال این شهر دخالت داشت.

وی تصریح کرد برخی گروههای داخلی عراقی، اطلاعات مورد نیاز گروه داعش برای اشغال شهر موصل را فراهم کردند و شماری از واحدهای ارتش عراق بدون مقاومت درمقابل اعضای گروه داعش، تجهیزات وخودروهای نظامی خود را رها و فرار کردند.

کمال الساعدی گفت تحقیقات روزهای آینده،حقایق بیشتری را درباره خیانکاران سقوط این شهر آشکار خواهد کرد.