به گزارش افکارنیوز، العربیه، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در سخنانی اعلام کرد که گروه داعش منافع آمریکا و کشورهای منطقه را تهدید می کند.

وی از رهبران و شخصیت های سیاسی عراق خواست که در برابر پیشروی افراد مسلح با یکدیگر متحد باشند افراد مسلحی که در پی سیطره بر شهرهای بزرگ اکنون بغداد را تهدید می کنند.

وزیر امور خارجه آمریکا خاطرنشان کرد: این باید زنگ خطری جدی برای تمامی رهبران سیاسی عراق باشد، اکنون زمان آن رسیده است که رهبران عراق با یکدیگر متحد باشند.