به گزارشافکارنیوز،خانم «میته نکونا ماشابانه» وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی در پاسخ به دعوت همتای ایرانی خود بامداد امروز(یکشنبه) وارد تهران شد.

وی ضمن دیدار و گفت‌وگو با محمدجواد ظریف در نشست خبری مشترک با همتای ایرانی خود به سوالات خبرنگاران پاسخ می‌دهد.

وزیر خارجه آفریقای جنوبی در این سفر ضمن گفتوگو درباره مناسبات دوجانبه در خصوص تحولات منطقهای و بینالمللی با مقامات کشورمان به رایزنی و گفتوگو خواهد پرداخت.