به گزارشافکارنیوز،منابع عراقی اعلام کردند: فرماندهی عملیات سامراء همه مبادی ورودی و خروجی سامراء را پس از ورود نیروهای امنیتی و نیروهای داوطلب دفاع از حرمین عسکریین(ع) تحت کنترل دارد.

یک منبع وابسته به فرماندهی عملیات سامراء بیان کرد: سامراء از سوی نیروهای تیپ امامیین عسکریین و لشکر پنجم ارتش عراق و نیروهای مردمی داوطلب و گروه های اهل الحق و گردان های حزب الله برای دفاع از مرقد امامیین عسکریین و تامین مناطق مسکونی اطراف آن حفاظت می شود و نیروهای امنیتی در اطراف شهر سامراء مستقر هستند.

این منبع افزود: نیروهای امنیتی با کمک نیروی هوایی ارتش عراق برخی مناطق را در ورودی سامراء که احتمال وجود داعش در آنها می رود را هدف قرار دادند. هزاران داوطلب عراقی از بصره، ذیقار، میسان و المثنی به شهر سامراء آمده اند.

منبع مذکور درباره سفر دو روز قبل نوری المالکی نخست وزیر عراق به سامراء گفت: نخست وزیر در نشست با فرماندهان پلیس و ارتش در فرماندهی سامراء به همه نیروهای امنیتی و مدافعان شهر وعده پاداش به محض فیصله دادن کار بازماندگان گروهک داعش به پاس جانفشانی آنها را داده است.