به گزارشافکارنیوز،رادیو سوا در گزارشی درباره اوضاع عراق آورده است: تسلط گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام بر تعدادی از شهرهای عراقی و سوری نگرانی ها زیادی را در داخل عراق و خارج آن ایجاد کرده است.

حسن ابوهنیه کارشناسان گروه های تروریستی در این باره می گوید: خشم مردمی علیه رهبران سیاسی فروپاشی دستگاه های امنیتی را ساده کرد و موجبات تسلط داعش را بر برخی از استان های عراق فراهم آورد.

وی افزود: داعش ائتلاف هایی با گروه بزرگی از طیف ها در داخل استان های سنی نشین که از اوضاع سیاسی و اقتصادی به تنگ آمده اند برقرار کرد.

این تحلیلگر عراقی می افزاید: داعش نوعی ائتلاف بندی با این گروه ها ایجاد کرد و همین موضوع سبب تسلط آسان این گروه بر مناطقی از عراق بدون کوچکترین مقاومتی از سوی ارتش عراق شد.

ابوهنیه بیان کرد: سلطه داعش زمان درازی به طول نمی انجامد زیرا توان بشری آن محدود است و در بهترین حال بیش از ۱۵۰۰۰ نفر فراتر نمی رود.
جبار یاور دبیر کل وزارت پیشمرگه درباره راه های نفوذ داعش گفت: مناطقی صعب العبور مانند سلسله جبال حمرین در مرزهای شرقی کشور پناهگاه امنی را ایجاد کرد که گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام از آنجا به تحرکات خود پرداخت.

فرات التمیمی معاون استاندار دیالی نیز درباره راه های نفوذ داعش معتقد است: سلسله جبال حمرین منبع و عامل اساسی خطر بر این استان است.