به گزارشافکارنیوز،نیروهای ارتش سوریه امروز توانستند شهرهای کسب در ریف لاذقیه و ام شرشوح و مزارع اطراف آن در ریف حمص را از تروریست ها بازپس بگیرند.

ارتش سوریه در ماههای اخیر توانسته است بخش های زیادی از مناطق این کشور را از افراد مسلح بازپس گرفته و شمار زیادی از آنها را به هلاکت برساند.

هنوز جزئیات بیشتری درباره عملیات ارتش سوریه نرسیده است.