گروه بین الملل -

بعد از آنکه حارثالضاری، رییس هیئت موسوم به هیئت علمای مسلمانان در عراق اعلام کرد که زنان جهان عرب باید نسبت به «جهاد نکاح» با گروه داعش اقدام کنند، رغد صدام، دختر صدام حسین برای جهان دکاح اعلام آمادگی کرد.

به گزارشافکارنیوزبه نقل از النخیل؛ رغد صدام در توئیتر خود نوشت به خاطر آرامش مجاهدین و مواجهه با دشمن، برای جهاد نکاح آماده است.

رغد صدام همچنین از زنان موصل خواست که به جهاد نکاح عمل کنند!

این درحالیست که ۴تن از زنان موصل به دنبال اجبار شدن به جهادنکاح خودکشی کرده اند!