به گزارشافکارنیوز،منابع رسمی رژیم صهیونیستی اجازه انتشار نام و مشخصات سه نظامی صهیونیست که از پنج شنبه گذشته ناپدید شده اند را صادر کردند.

منابع خبری نفتالی فرانکو اظهار کرد: از سکنه شهرک نوف ایلون، گلعاد شاعر از شهرک تلمون در نزدیکی رام الله وایال یفرح از شهرک العاد در مناطق اشغالی سال ۱۹۴۸ سه نظامی صهیونیستی بودند که از پنج شنبه گذشته ناپدید وتا لحظه تهیه این خبر هنوز هیچ سرنخی در رابطه با سرنوشت یا حتی نحوه اختفای آنها وجود ندارد.

به نوشته رسانه های صهیونیستی هر سه آن ها جزو چتربازان لشکر ویژه رژیم صهیونیستی بودند ودوره احتیاط خود را سپری می نمودند. پیش از این منابع اسراییلی این سه نظامی را صرفا سه شهرک نشین اعلام می کردند.

گفته شده این سه نظامی جزو فعال ترین شهرک نشینان در اذیت وآزار فلسطینیان به ویژه کشاورزان فلسطینی بوده وبارها در عملیات شهرک نشینان که علیه فلسطینان انجام گرفته مشارکت فعال داشتند.