گروه بین الملل- روزنامه شاهد چاپ کویت، با انتشار عکسی از تردد خودروهای داعش در خیابان های کویت پرده برداشت.

به گزارشافکارنیوزبه نقل از المسله؛ علیرغم هشدار های وزارت کشور کویت مبنی بر عدم استفاده از نشانه های سیاسی و اعتقادی در خودروهای این کشور، اخیرا خودروهایی مشاهده شده است که نشانه داعش را بر خود حک کرده اند.

به نوشته این روزنامه: این موضوع یک تهدید مستقیم برای کویت و شهروندانش است چرا که ممکن است داعش به فکر اشغال کویت برای تشکیل ایالت مدنظر خود نیز باشد!