به گزارشافکارنیوز،اتحادیه جهانی علمای مسلمان در بیانیه ای که به امضای یوسف القرضاوی رسیده است، حوادثاخیر عراق را به زعم خود ناشی از " ظلم، ستم و فساد " دانست.

قرضاوی در این بیانیه به کنترل گروه مسلح داعش بر شهر موصل در شمال عراق بدون اشاره به جنایات عناصر آن در این شهر از جمله اعدام شماری از شهروندان عراقی اشاره کرد و این اقدام را به ادعای خود " انقلاب مردمی برای احقاق حقوق مشروع " دانست.

قرضاوی همچنین به فتواهای صادر شده برای بسیج مردم عراق به منظور دفاع از جان و مال و ناموس و سرزمین خودشان حمله کرد و به زعم خود آن را "فتواهای طائفه ای" خواند.