به گزارش افکارنیوز، شاهدان عینی گفتند که نیروهای اشغالگر اسرائیلی بامداد امروز جمعه به شهرک دورا یورش برده و به سمت «محمد جهاد دودین» تیراندازی کردند که گلوله به ناحیه سینه وی اصابت کرد و باعثشهادت وی شد.

همچنین ۴ شهروند فلسطینی مورد اصابت گلوله پلاستیکی قرار گرفته و زخمی شدند و ۳۰ شهروند نیز در جریان یورش نیروهای اشغالگر اسرائیلی به اردوگاه الدهیشه در جنوب بیت لحم بازداشت شدند.

یک منبع امنیتی گفت که «مالک مصطفی الشریف»(۲۲ ساله) از ناحیه چشم هدف اصابت گلوله پلاستیکی قرار گرفته و به شدت زخمی شد و همچنین گشتی های رژیم صهیونیستی چهار نوجوان از جمله «مهند موسی الخمور»(۲۲ ساله) و «حسن مجاهد ابو جوده» را با خودرو زیر گرفتند و نیز «مارسیل محمود زقوت»(۱۹ ساله) بازداشت شد.

شاهدان عینی گفتند که بیش از ۱۵۰ نظامی صهیونیست به این اردوگاه یورش آورده و شروع به بازرسی منازل شهروندان کردند اما جوانان فلسطینی با پرتاب سنگ و کوکتل مولوتف به مقابله با آنها برخاستند.

بر پایه این گزارش، صهیونیست ها در این اردوگاه ۳۰ شهروند فلسطینی را بازداشت کردند که عبارتند از: عماد محمود البرمیل(۳۸ ساله)، شهاب عطا مزهر وعامر، امین محمد اعمر(۲۵ ساله)، طارق اسماعیل شاهین(۲۲ ساله)، مالک ابراهیم ابو خلیفه(۲۲ ساله)، ذیاب نائل دندیس(۲۰ ساله)، اشرف صالح الجعیدی(۲۷ ساله)، محمد احمد العدم، احمد ابراهیم، علی سمیح الافندی(۲۲ ساله)، داوود نایف رمضان(۲۳ ساله)، بشیر نصری عبد ربه(۲۸ ساله)، عمران عیسى معالی(۳۵ ساله)، سامر سامی حجاجرة(۲۳ ساله)، نزار(۳۶ ساله)، الیاس احمد سراحنه(۴۸ ساله)، ایسر العبوینی(۱۵ ساله)، احمد فوزی السجدی(۲۸ ساله)، محمد(۲۲ ساله)، محمد رزق عرفه(۲۲ ساله)، ولید محمد زقزوق، معتز ابراهیم زواهره(۳۵ ساله)، خالد جمال فراج(۲۸ ساله)، زیاد مصطفى شریعه(۴۶ ساله)، نسیم محمود زقوت، عدی عصام ابو نصار(۱۷ ساله)، ثائر سالم شریعه(۴۰ ساله)، محمد محمود شعفوط، سعید ایاد علیان، نضال الحسنات(۲۱ ساله).

نیروهای اشغالگر اسرائیلی همچنین به اردوگاه قلندیا یورش برده و در کوچه های آن پراکنده و با ده ها جوان فلسطینی درگیر شدند و جوانان به سمت این نیروها سنگ و کوکتل مولوتف پرتاب می کردند.

نظامیان صهیونیست از روز جمعه گذشته به یورشها، بازرسیها و بازداشتهای فلسطینیان در استان الخلیل ادامه میدهند.