درحالي احتمال استعفاي دولت اردن در پي ادامه اعتراضات در اين كشور قوت گرفته كه سخنگوي دولت اردن اين خبر را رد كرده است.

به گزارش فارس، برخی منابع نزدیک به دولت اردن اعلام کردند که «معروف بخیت» نخست وزیر این کشور درصدد است که استعفای خود را تسلیم «عبدالله دوم» پادشاه این کشور کند.

بر همین اساس، نخست وزیر اردن در نشست آتی هیأت دولت، وزرای خود را در جریان این استعفا قرار خواهد داد.

این مطلب در حالی عنوان شده که «طاهر عدوان» وزیر اطلاع رسانی و سخنگوی دولت اردن چنین اخباری را رد کرده و آن را شایعه خوانده است.

وی در همین راستا گفت: مساله استعفای دولت شایعه‌ای بیش نیست و نشست آتی هیأت وزیران همچون گذشته برگزار خواهد شد و هیچ ارتباطی به مساله استعفای دولت ندارد.

همزمان با آغاز انقلاب‏هاي مردمي تونس و مصر در ابتداي سال جاري ميلادي، شهروندان اردني نيز به وضعيت موجود در كشور اعتراض كردهاند و به طرق مختلف خواستار تغييرات اساسي در نحوه اداره كشور شدهاند. بسياري از كارشناسان هشدار داده اند كه در صورت بي تفاوتي دولت به خواست ملت، ممكن است اين كشور وارد بحراني جدي شود.