به گزارش فارس، مركز اطلاع رساني فلسطين به نقل از روزنامه عبري زبان يديعوت آحارونوت نوشت: زياده روي در مصرف مشروبات الكلي در ميان تمامي اقشار جامعه صهيونيستي رواج پيدا كرده است.

در این مطلب که مقاله‌ای است به قلم " آوی راث" مدیر پژوهشکده " شیوورت یهودا " در دانشگاه " بار إیلان "، همچنین نسبت به شیوع پدیده " سونامی الکل " در جامعه صهیونیستی و به ویژه در میان قشر جوان هشدار داده و گفته که این مساله در ۳۰ سال گذشته بی سابقه بوده است.

راثتصریح کرده است که فرهنگ مصرف مشروبات الکلی در میان جوانان صهیونیست به مساله‌ای آشکار تبدیل شده است و این پدیده در میان دانشجویان و دانش‌آموزان دبیرستان‌ها و حتی نظامیان ارتش عبری نیز دیده می‌شود.

وي در اين مقاله همچنين ميگويد: من خودم ديدهام كه تعدادي از نظاميان ارتش مشروبات الكلي مصرف ميكنند؛ هر چند كه اين اقدام در داخل پادگان نظامي صورت نميگرفت بلكه قبل و يا بعد از عزيمت آنها به محل خدمتشان اتفاق ميافتاد.