حاشیه دوزی لباسهای یکی از اسقف های اعظم واتیکان به نام "دومینیکو موگاورو"، که دوخت کمپانی معروف مد ایتالیایی "جورجو آرمانی" است، باعث جنجال و انتقاد از وی شده است.


به گزارش(دی نا) و به نقل از ریپابلیکا، این اسقف در این باره می گوید: اینها یک کادو است و چون " جورجو آرمانی " در جزیره " پونته لریا " یک خانه بزرگ دارد و این جزیره بخشی از اسقف نشین " موگراو " به شمار می آید، آنها با یکدیگر در آنجا آشنا شده اند.

موگاورو همچنین افزوده است که: ‌فراموش نکنیم که خداوند زیبائی را دوست می دارد. به نوشته ریپابلیکا، قیمت این لباس زیبا چیزی در حدود ۲۰۰۰ یورو تخمین زده می شود.

در همین حال گروهی از کشیش های مخالف استفاده مارک های معروف در لباس های روحانیون مسیحی در قسمتی از بیانیه اعتراضی شان نوشته اند: در گذشته گفته می شد که " شیطان لباسهای پرادا را می پوشد " حال می توان این شعار را با کمی تغییر یعنی " پاپ کفش های پردا را می پوشد " به کار گرفت چرا که همه متوجه کفش های او که تولید این شرکت معروف است شده اند.

مقامات کلیسای جامع انتشار این خبر را تنها یک شایعه دانسته اند و از رسانه هایایتالیایی خواسته اند تا به آن دامن نزنند.