سازمان اوستین سندی را برای وزارت دادگستری اسرائیل ارسال کرد که به موجب آن حسنی مبارک ، اعضای خانواده اش، حسین سالم بازرگان مصری نزدیک به مبارک ، یوسی مایمن بازرگان یهودی و از دوستان حسین سالم ، آریل شارون نخست وزیر اسبق اسرائیل و چند مسئول دیگر اسرائیلی برای نهایی کردن توافقنامه گازی میان اسرائیل و مصر رشوه خواری یا درخواست رشوه کرده اند.

به گزارش پایگاه خبری روزنامه مصری روزالیوسف، بر اساس این اتهام حسنی مبارک، اعضای خانواده اش و حسین سالم از تاریخ ۱۷ مه گذشته در دادگاه امنیت عالی اسرائیل به سبب کسب اموال نامشروع از طریق دریافت و درخواست رشوه تحت پیگرد قرار گرفته اند.

در ادامه این خبر آمده است، عصر روز ۲۳ آوریل دفتر نخست وزیری اسرائیل گزارشی امنیتی دریافت کرد که در آن آمده است: پرونده پیگیری توافقنامه گازی میان تل آویو و قاهره در دادگاه مصر در جهتی حرکت می کند که ممکن است قاهره به زودی برخی از چهره های مشهور اسرائیلی را برای تحقیق در این پرونده فرا بخواند.