یکی از قاچاقچی های لیبی به خبرنگار بی بی سی گفت: اسلحه های AK۴۷ و نارنجک اندازها توسط اشخاصی در محموله های کوچک اما به طور مداوم از مرز تونس وارد می شود.

به گزارش فرارو، نیروهای قذافی در مرزهای تونس حضور دارند و توپخانه شان اغلب فعال است. دولت نوپای تونس از حمایت آشکار از مخالفان دولت لیبی بیم دارد و دستور بازرسی تمام خودروهایی که راهی لیبی هستند را به نیروهای مرزی تونس ابلاغ کرده است.

قاچاقچی لیبیایی تصریح کرد: «با این حال اعضای پراکنده ضد دولتی لیبی بودجه خرید اسلحه های کوچک ارسالی به غرب لیبی را تامین می کنند و بسیاری از مردم تونس با معترضان لیبی احساس همدردی کرده و برای رساندن تسلیحات به آنها کمک می کنند.»

یکی از فرماندهان مخالف در غرب لیبی اعلام کرد که نیروهای وی شماره سریال و تعداد تسلیحات ارائه شده را ثبت می کنند تا پس از اتمام جنگ آنها را جمع آوری کنند.

این در حالی است که فرمانده احبیل دودی، از کشورهای عضو ناتو درخواست کرده که به طور رسمی از طریق مرز تونس تسلیحات بیشتر و سنگین تر به لیبی ارسال کنند.

وی کمبود تسلیحات در مناطق کوهستانی نافوسا که نیروهای قذافی و معترضان اغلب در این منطقه در حال درگیری هستند، را باعث تداوم جنگ می داند.