سرکرده گروهک تروریستی منافقین برای نگه داشتن اندک اعضای فرار نکرده در اشرف دست به اجرای طرح فریب برای اعضای گمراه این فرقه نموده است.

گزارش های خبرنگار ندای انقلاب، حاکی از آن است که در مقر اشرف اوضاع منافقین بسیار متشنج است و پس از حمله نوزدهم فروردین ارتش عراق روحیه نفرات چه در سطح فرماندهان و چه در سطح عناصر جز به شدت کاهش یافته به طوری که نسبت به سخنان گذشته رجوی که اظهار داشت ما در پیکار پیروز شدیم و این آخرین حمله ارتش عراق بود دچار تردید شده اند!

بنا بر این گزارش، با توجه به کوچکتر شدن فضا بعد از حمله ارتش عراق، فرقه رجویه اطراف همه مقرها را خاکریز زده و برای جلوگیری از حمله احتمالی ارتش عراق علاوه بر کندن خندق اقدام به نصب سیم خاردار و فنس پیرامون مقرها کرده که این کار فرار افراد را سخت تر کرده است.

گفتنی است، پس از درگیری های اخیر در تشکیلات منافقین نشست عمومی برگزار نشده، لیکن رجوی گفته است که پس از تشییع جنازه کشته شده ها نشست خواهد گذاشت!

گزارش ها حاکی است، رجوی همچنین با فریب کاری مدعی شده است: «هرکسی می خواهد برود، به ما اطلاع بدهد، ما آنها را به نیروهای عراقی تحویل می دهیم. هر کسی بگوید نمی خواهد دیگر مبارزه کند و پیش عراقی ها هم نمی خواهد برود، ما وی را تا زمان مناسبی که خودمان بتوانیم بفرستیم مثل مهمان نگهداری می کنیم»!

باید گفت، بسیاری از افراد گزینه نخست را انتخاب کرده اند لیکن به شدت از سوی گروهک تحت فشار قرار گرفته و تا امضای سوگندنامه فرقه دست از سر آنان برنداشته اند!

یادآوری این نکته ضروری است که فرقه رجویه در یک طرح فریب ادعا کرده است: اگر دولت عراق شروط ما را قبول کند و از مقر اشرف بیرون برود و عذرخواهی کند، ما حاضریم در قالب گروه های پنجاه تا صد نفره به کشورهای ثالث برویم!