به گزارش العالم به نقل از پایگاه خبری (بنا)، اولين اتهامي که دادگاه درباره آن تصميم گيري کرد، داشتن سلاح بدون مجوز از مراجع قانوني بود.

مساله تجدید نظرشده دیگر اتهام درخصوص اشغال بیمارستان سلمانیه و تلاش برای تغییر رژیم و تسلط بر تجهیزات پزشکی بود که بیست نفر در این خصوص متهم شده بودند.

متهمان در پاسخ به پرسش هایی که در لایحه اتهام علیه آنها مطرح شده بود، اعلام کردند که بی گناه هستند.

دادستانی نظامی مدعی شد که سخنان متهمان، صورت جلسه های بازجویی های فنی و گزارش های پزشکی گناهکار بودن متهمان را تایید می کند.

دادگاه تصمیم گرفت تا رسیدگی به این مساله را به جلسه روز دوشنبه آینده موکول کند.

اتهام دیگری که دادگاه درباره آن تجدید نظر کرد، آتش زدن دانشگاه بحرین بود که در آن سه نفر متهم شده بودند.

در این مساله سه شاهد پرونده به شهادت درباره این حادثه پرداختند.

دو تن از آنها، که دانشجویان دانشگاه یاد شده هستند، در این خصوص اعلام کردند که یکی از طبقات ساختمان های دانشگاه آتش گرفت و در نتیجه آن هرج و مرج در دانشگاه ایجاد شد.

شاهد سوم نیز به پرسش های هیات دفاع درباره تحقیقات از متهمان پاسخ داد.

اتهام مطرح شده دیگر برای ۲۸ نفر مبنی بر اشاعه اخبار دروغ و بیانه های مغرضانه درخصوص شماری از مجروحان بود.

متهمان در پاسخ به پرسش هاي دادگاه تاکيد کردند که بي گناه هستند.