به گزارش العالم، فعالان و حقوق دانان عربستاني در بیانیه ای مطبوعاتی تاکید کردند: ما خواهان محاكمه حاكمان كشور كه در فساد غرق شدهاند، هستيم.

در این بیانیه آمده است: حاکمان عربستان طوری رفتار می‌کنند که گویی بیگناهند، در حالی آنها که دلیل اصلی نابسامانی کشور به شمار می‌آیند.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: حاکمان کشور ضلع‌های اصلی مثلثاستبداد یعنی سرکوب ‌، ظلم و فساد به شمار می‌روند؛ آنها دلیل اصلی تمام فجایع موجود در عربستان هستند.

نویسندگان این بیانیه همچنین با انتقاد از " نایف بن عبدالعزیز " وزیر کشور عربستان تاکید کردند: ‌ وزیر کشور ده‌ها هزار تن از عالمان، ‌ دانشجویان‌، فرهیختگان‌، استادان و جوانان را به اتهام خشونت و یا بدون وجود هیچ گونه اتهامی بازداشت می‌کند، و این درحالی است که آمار رسمی اعلام شده درباره بازداشت شدگان، با واقعیت ها مخالف است.

این بیانیه می افزاید: وزیر کشور با انجام تحقیقات در خصوص شکنجه زندانیان در عربستان مخالف است و مانع انجام محاکمه‌های علنی می‌شود. ما دیگر نمی‌خواهیم خانواده حاکم بر عربستان قدرت را در دست داشته باشد. آنها باید مناصب و پست‌ها را به مردم بسپارند. باید در کشور حزب‌های سیاسی تشکیل شود و پارلمان منتخب مردم ایجاد شود و زنان نیز در آن مشارکت داشته باشند.

در اين بيانيه تاكيد شده است: ما خواهان تحقق آزادي بيان و برگزاري تظاهرات مسالمت آميز در عربستان هستيم. هيچ كدام از افراد خانواده حاكم در عربستان نبايد هيچ پست دولتي را در دست بگيرند. ما خواهان بركناري وزير كشور و محاكمه وي به اتهام ارتكاب جنايتهاي ضد بشري، گسترش تروريسم و ديگر اتهامات هستيم. بايد كميتهاي براي تدوين قانون اساسي جديد تشكيل شود.