به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روزنامه القدس العربي، روزنامه اسرائيلي يديعوت آحرونوت در گفتوگويي با بنيامين بن العيازر وزير زيربنايي رژيم صهيونيستي اذعان كرده كه هيچ وقت تا به امروز بن اليعازر را اينقدر نااميد نديده بوديم.
وزیر زیربنایی این رژیم در این گفت و گو با این روزنامه اظهار داشت که دنیا از ما بیزار و خسته شده است. عملیات سیاسی شکست خورده، ما غزه را محاصره نکرده‌ایم، امروز اسرائیل در حالت محاصره قرار گرفته است.
وی افزوده که در یک انزوای کامل به سر می‌بریم، دنیا دیگر از شکایت‌های ما خسته شده است. امروز بعد از گذشت ۴۳ سال از اشغالگری هیچ کس نمی‌خواهد به دلیل ادامه این اشغالگری گوش دهد.
این وزیر اسرائیلی پرده را کنار زد و افشا کرده که یک وزیر عالی‌رتبه زن در دولت سوئد در طی دیدار با وی به او گفت: شما در اسرائیل کشوری نژادپرست هستید و برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه به او تأکید کرده که این وضعیت نمی‌تواند ادامه پیدا کند.
بن الیعازر همچنین اظهار کرد که در کنفرانس اقتصادی اخیر که در دوحه برگزار شد یکی از مسئولین این امیرنشین به وی گفت، بهترین کاری که می‌توانید انجام دهید این است که این کشور را ترک کنید و به اسرائیل بازگردید.
وی همچنین افزود: در هنگام صرف صبحانه در هتل یکی از نمایندگان یک کشور غربی که تأثیر زیادی در جهان دارد به سوی او آمد و بدون حرفی اضافی به او گفت، شما در اسرائیل گروهی از حیوانات هستید.
بن العیازر به این مطلب اشاره کرد که تمام دنیا نظرش را نسبت به اسرائیل تغییر داده است اما در اسرائیل هنوز با دنیا چنان برخورد می‌کند که هیچ اتفاقی نیفتاده است.

انتهای پیام / خ