به گزارش افکارنیوز، اندیشه سلفی و افراطی بعثی‌ها امروز به گروه تروریستی و وهابی داعش به ارثرسیده تا حکومت سلفی خود را که با خونریزی مردم بی گناه پی ریزی شده است را اعلام کند.

برای شکل گیری این حکومت، چه خون هایی که ریخته نشده است؛ ابو محمد عدنانی، یکی از فرمانده هان داعش، از این اقدام داعش، ابراز خوشحالی می کند و می گوید: پایه های حکومت خود را با تیزی شمشیر، سرهای بریده و اجساد تکه تکه شده بنا نهاده ایم!

آری، این دولتی تکفیری است که با خونریزی و وحشی گری بنا می شود؛ چه دولت کثیف و نفرت انگیزی!!! گردن هرکس را که با آن بیعت نکند، با شمشیر قطع می کند. حک. مت داعش، یه آیه ی شریفه ی «لا إکراه فی الدین» اعتقاد ندارد.

تمام دنیا، عقیده دارند که دولت داعش، هیچ شباهتی یا دین اسلام و دستورات پیامبر آن ندارد و بنا به دلایل مختلف که مهمترین آن این است که داعش، اصلا چیزی به نام صلح و ثبات نمی شناسد و تنها شیوه و روش او جنگ و خونریزی است، داعش را خطری بزرگ برای امنیت و ثبات جهان، به حساب می آورند.

مهمتر از همه این ها، این است که داعش بر روند پیشرفت سیاسی و فرهنگی منطقه، اثر خواهد گذاشت و بلکه مانع از آن خواهد شد؛ چرا که این گروه تروریستی سلفی، با فرهنگ و پیشرفت فرهنگ و مدنیت مخالف است و موضعی دموکراتیک ندارد.

هر چند این تحولات اخیر، ناگهانی نبوده است، ولی مقابله با آن، مرحله جدیدی را پیش رو قرار می دهد؛ باید پیش از آنکه توان مردم کاهش یابد و تعداد سرهای بریده که این گروه های تروریستی برای تحکیم پایه های حکومت خود بدان نیاز دارند، افزایش یابد، به کا آنها پایان داد و هر چه سریعتر نابود شوند.