به گزارش افکارنیوز، مقامات محلی چین، با ممنوع کردن روزه در ماه رمضان، مسلمانان ترکستان شرقی(واقع در غرب این کشور) از این فریضه دینی باز داشتند. به کارمندان دولت، معلمان، اعضای حزب کمونیست و دانش‌آموزانی که عمدتا از اقلیت اویغور چین هستند، گفته شده که نمی‌توانند روزه بگیرند. یک سازمان اویغورها که در خارج از چین مستقر است گفته که مقام‌های محلی برای بازداشتن این افراد از روزه گرفتن به آنها پیشنهاد غذای مجانی داده‌اند.


در بیانیه‌ای که نهادها و اداره‌های دولتی در سین‌کیانگ منتشر کرده‌اند هشدار داده شده که افراد نباید روزه بگیرند و در فعالیت‌های مذهبی ماه رمضان شرکت کنند. کمیته محلی حزب کمونیست در ژائوسو در استان سین‌کیانگ گفته است که اعضای حزب متعهد شده‌اند که " با تمام قوا از روزه پرهیز کنند. " مقام‌های محلی چین گفته‌اند که این ممنوعیت به سود دانش‌آموزان است و هشدار داده‌اند که مدارس و اداره‌های دولتی نباید برای تبلیغات مذهبی مورد استفاده قرار گیرند.