به گزارش افکارنیوز، " ایاد علاوی " نخست وزیر سابق عراق، روز گذشته در مصاحبه با رویترز در استانبول ترکیه خواستار کناره گیری " نوری المالکی " نخست وزیر عراق و دست برداشتن از تلاش ها به منظور در اختیار گرفتن پست نخست وزیری برای بار سوم شد.


علاوی گفت: وقت آن رسیده است که مالکی صحنه را ترک کند.


ایادعلاوی در این مصاحبه مدعی شد: اگرمالکی در قدرت بماند، مشکلات زیادی برای کشور ایجاد می‌شود و به نظر من عراق در نهایت به سمت تجزیه به پیش خواهدرفت.


علاوی همچنین گفت: عراق نیازمند به نقشه راهی برای ایجاد آشتی وساخت مؤسسات وسازمان هاست که در رأس اولویت ها می‌باشد واین مسأله از اینکه چه کسی نخست وزیر بعدی شود مهمتر است.


وی همچنین گفت: مسأله، مسأله تغییر چهره ها نیست؛ مسأله این است که توافقی بر یک نقشه راه به منظور نجات عراق از آنچه که الان در آن می‌باشد و بهبودآن به سمت آینده‌ای روشنتر صورت پذیرد.


وی گفت: گروه‌های سیاسی مختلف باید به تشکیل حکومت وحدت ملی که به این چنین نقشه راهی پایبند باشد، اقدام نمایند.


علاوی که در طی سفرش به ترکیه با مسؤولان ترکیه دیدار کرد، همچنین خواستار آن شد که نشستی برای همسایگان عراق به منظور حفظ یک‌پارچگی عراق و جلوگیری از کشیده شدن درگیری‌های عراق به مناطق دیگر، برگزار گردد.


علاوی همچنین از پاسخ‌های دولت به حملات نیروهای افراطی انتقاد کرد وگفت: در این مورد باید بر اهمیت کار اطلاعاتی و نیز مشارکت سیاسی با فرقه‌ها و گروه‌های دیگر در عراق تأکید شود و فعالیت‌های نظامی بر حملات محدودی که نیروهای ویژه انجام می‌دهند، متمرکز گردد.


وی ادامه داد: بکارگیری ارتش و نیروی هوایی در حملات به استان‌ها ممکن است باعثشود میان گروه‌های غیر نظامی و نظامی و یا گروه های تروریستی تشخیص داده نشود واین کار خطرات زیادی را همراه دارد و ممکن است نتایج معکوسی را به همرا آورد.


علاوی همچنین گفت: معتقد است که امید همچنان برای حفظ عراق به عنوان دولتی یکپارچه پابرجاست.


وی گفت: زمان هنوز از دست نرفته، ما باید سمت وسوی کارها را تغییر دهیم، وگرنه کشور به سمت تجزیه می رود.


گفتنی است که علاوی بارها طی چندسال گذشته اقدام به انتقاد از " نوری المالکی " کرده و وی را متهم کرده که تلاش دارد تا مانند صدام دهان مخالفان خود را ببندد.