به گزارش افکارنیوز، یک منبع امنیتی در نیروهای پیشمرگه کردستان عراق در گفت‌وگو با پایگاه خبری – تحلیلی کُردی زبان «باسنیوز» گفت: داعش سه شرط کە علیه شیعیان و ترکمانها می‌باشد را برای عدم حملە بە نیروهای پیشمرگه کردستان تعیین کردە است.

شروط داعش عبارتند از:

۱ - اداره گذرگاە سلیمان بگ - طوزخورماتو که هم اکنون تحت کنترل نیروهای پیشمرگه است به این گروه واگذار شود.

۲ - نیروهای پیشمرگه در حمله داعش به شهروندان ترکمان، شیعیان و قتل عام آنها دخالت نکنند.

۳ - نیروهای پیشمرگه مانع تخریب حسینه‌ها و اماکن مذهبی و زیارتگاە‌های شیعیان، از سوی این گروه نشوند.

بە گفتە این منبع امنیتی، پس از رد شروط داعش از سوی نیروهای پیشمرگه، این گروه مسلح به محل استقرار نیروهای پیشمرگه حملە کردەاند.