به گزارش افکارنیوز، مردم شهر موصل این اقدام توهین آمیز داعش را تخریب و نابودی تمدن و آثار تاریخی شهر خود عنوان کردند.

یکی از ساکنان موصل گفت: از تخریب این زیارتگاه ها و مراقد بسیار ناراحت هستیم؛ ما این اماکن را از پدران و اجداد خود به ارثبردیم و آنها از آثار شهر ما به شمار می آمدند.

تروریستهای داعش همچنین با اشغال کلیسای منطقه " الشرطه " در شرق موصل، آن را به مقر خود تبدیل کرده اند.