به گزارشافکارنیوز،نیویورک تایمز نوشت: گزارش جدیدی که بر مبنای اسناد منتشر شده از سوی ادوارد اسنودن تنظیم شده از جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا از پنج فرد مسلمان ساکن این کشور خبر می‌دهد.

یکی از این افراد رهبر یک گروه مدافع حقوق مدنی است. باید توجه داشت که آژانس امنیت ملی آمریکا تنها برای نظارت و جاسوسی خارجی تشکیل شده و حق انجام این اقدامات در داخل خاک آمریکا را ندارد. بنابراین اقداماتی از این دست تخلفی صریح از حدود اختیارات و صلاحیت های این سازمان دولتی است.

بررسی ۷۴۸۵ ایمیل مورد جاسوسی قرار گرفته توسط این آژانس طی سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ نشان می دهد یکی دیگر از افرادی که هدف این جاسوسی های غیرقانونی بوده اند هوشنگ امیراحمدی رییس شورای آمریکا– ایران در واشنگتن بوده است.

نفر بعدی، نهاد عواد مدیر عامل شورای روابط اسلامی در آمریکا است. این گروه سازمانی است که برای دفاع از حقوق مدنی مسلمانان در ایالات متحده تلاش می کند. عاصم غفور هم که هدف جاسوسی های آژانس امنیت ملی آمریکا بوده وکیل مدافعی است که به برخی پرونده های مرتبط با موضوعات تروریستی در امریکا رسیدگی کرده است.

آقا سعید نیز رییس مجموعه ای موسوم به اتحاد مسلمانان آمریکایی است که از نامزدهای سیاسی مسلمان که برای تصدی پست های مختلف تلاش می کنند، حمایت می‌کند.

برخی از افرادی که مورد جاسوسی های یاد شده قرار گرفته اند، می گویند از اینکه چنین اتفاقی افتاده تعجب نمیکنند و انتظار داشتهاند که نهادهای اطلاعاتی آمریکا از آنها جاسوسی کرده و حریم شخصیشان را نقض کنند. دولت آمریکا از هرگونه موضع گیری و اظهارنظر در این زمینه خودداری کرده است.