به گزارشافکارنیوز،نیروهای رژیم حاکم آل خلیفه بحرین امروز(جمعه) تظاهرکنندگانی را که شعار دمکراسی سرمی دادند، با گلوله ساچمه ای و گاز سمی اشک آور متفرق کردند که باعثمصدومیت چند نفر از آنها شد.

به گفته شاهدان عینی؛ نیروهای رژیم در مناطق ستره، الدیر، المالکیه، عالی، الدراز، ابوصیبع و السنابس تظاهرکنندگان را تعقیب و در کوچه ها و معابر باریک گاز سمی و اشک آور به سوی آنها پرتاب کردند که باعثمصدومیت چند تظاهرکننده و ایجاد خفگی در آنها شد.

تظاهرکنندگان در شعارهای خود بر لزوم آزادی ملت بحرین در تعیین سرنوشت خود تأکید می کردند. آنها همچنین بر لزوم توقف سرکوب مردم بی دفاع بحرین تأکید کردند و خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند.

آخرین گزارشها حاکی از وجود بیش از ۳ هزار زندانی سیاسی در بحرین است.

رژیم بحرین از فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی به سرکوب جنبش اعتراض آمیز مردمی و مسالمت آمیز در این کشور پرداخته است. نیروهای بحرینی در این مدت شمار زیادی را شهید یا زخمی کرده اند. تعدادی از معترضان بویژه رهبران آنها نیز بازداشت و شکنجه شده و به زندانهای طولانی مدت محکوم شده اند.