گروه بین الملل

- وزرای امور خارجه کشورهای اروپایی و آمریکا که در وین به سر می برند تا مذاکرات هسته ای را برای رسیدن به توافق نهایی به پیش ببرند، در میان برنامه های گفت و گو نیز به تفریحات خاص خود می پردازند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که امروز برای سومین روز پیاپی در وین است، در جمع کارکنان سفارت آمریکا در اتریش، به بیان کارهایی پرداخته که در فاصله گفت و گو ها انجام داده و بیان کرده صبحها برای دوچرخه سواری به همراه تعدادی از کارمندان سفارت آمریکا در وین بیرون می رود.

به گزارشافکارنیوزبه نقل از وزارت امور خارجه آمریکا، او که از آرام بودن وین و مناظر زیبای این شهر به شدت سر ذوق آمده بود، گفت: هر روز با دوچرخه مسیری را طی می کنم، از میان خیابانهای آرام می گذرم. می توانم بگویم امروز تنها ۴ موتور سیکلت و ۱۵ ماشین دیدم. در طول راه در آرامش کامل رکاب می زنم. برایم خیلی جالب است که این شهر اینقدر خلوت و آرام است. از میان خیابانها عبور می کنم. اینجا معماری بسیار جالبی دارد ساختمانها را نگاه می کنم و به تاریخ این شهر فکر می کنم.

جان کری در ادامه افزود: صبح از روی یک پل رد شدم و به جزیره ای رسیدم و به سمت پایین جزیره رفتم. واقعا زیبا بود. فکر می کنم اینجا اینقدر زیباست که برنامه ریزی کنم زیاد به اینجا بیایم.
کارمندان سفارت به شوخی به جان کری گفته اند که وزیر امور خارجه کشورشان را بیشتر از سفیر در محل سفارتخانه آمریکا در وین می بینند !