به گزارش افکارنیوز، فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس شد.