به گزارش افکارنیوز، منابع نظامی سوری اعلام کردند: واحدهایی از ارتش سوریه طی عملیات هایی مراکز تروریست ها را در البشیریه، الملند، الجدیده، دویر الاکراد، السرمانیه، کنصفره، سرجه، زیتا، جبل الاربعین، کفروما، تلمنس، دیر الغربی، معرشورین، جرجناز، معرشمارین، الباره، بزابور، کفرلاتا در حومه ادلب هدف قرار دادند و تعدادی از تروریست ها را کشتند و برخی دیگر را زخمی کردند و ادوات سنگین آنها را منهدم کردند.

در حلب ارتش سوریه در مناطق الراموسه، حلب قدیم، بستان پاشا، ارض الملاح، تل جبین، بیانون، جبل بدرو، المرجه، تل عرن، الانذاراتف رسم العبود، قاطره، مقطوره علیه تروریست ها عملیات انجام دادند و ضمن انهدام ادوات آنها تعدادی را کشته و برخی دیگر را زخمی کردند.

در حمص ارتش سوریه مانع از نفوذ تروریست ها به روستای ابو العلایا در حومه شرقی این استان شد و تعدادی از ادوات متعلق به این گروه ها را منهدم کرد. در حومه القنیطره ارتش سوریه طی عملیاتی گروه های مسلح که در حال حرکت از بئر عجم به سوی عین الدرب و مجدولیا بودند را هدف قرار داد و تلفات سنگینی به آنها وارد کرد.

در درعا ارتش سوریه در مناطق بصری الشام، الثریا، الفقیع، شرق الیادوده، الکساره، سملین زمرین، السنتر، ‌النعیمه تعدادی از تروریست ها را به هلاکت رساند و برخی دیگر را زخمی کرد.

در مناطق مختلف حومه دمشق نیز ارتش سوریه مراکز وابسته به تروریست های را هدف قرار داد. ارتش سوریه مانع از نفوذ تروریست ها از مزارع زبدین و جسرین برای شکستن محاصره تروریست ها در داخل الملیحه شد و تلفات سنگینی به آنها وارد کرد. در جوبر و دوما نیز ارتش سوریه عملیات هایی علیه گروه‌های مسلح انجام داد و تعدادی از آنها را به هلاکت رساند و برخی دیگر را زخمی کرد.

در مرزهای لبنان با سوریه در جرود قاره ارتش سوریه طی عملیاتی تلفات سنگینی به تروریست ها وارد کرد.