به گزارش افکارنیوز، تظاهرکنندگان خشمگین بامداد امروز با سنگ به منزل سفیر رژیم صهیونیستی در محله چانکایا در آنکارا پایتخت ترکیه حمله کردند.

تظاهرکنندگان که شمار آنان حدود هزار نفر بودند در اعتراض به حملات اسرائیل به غزه در برابر محل اقامت سفیر اسرائیل در آنکارا تجمع و اقدام به سر دادن شعار کردند.

شماری از تظاهرکنندگان اقدام به پرتاب سنگ به ساختمان محل اقامت سفیر اسرائیل کردند که بر اثر آن شیشه های ساختمان شکست.

گفتنی است تظاهرات بسیار گسترده ای در مناطق مختلف جهان در اعتراض به تجاوزگری های رژیم صهیونیستی صورت گرفته است.