قتل و شکنجه ، غارت اموال عمومی و تصاحب جواهرات ، پولشویی ، ارتشاء ، قاچاق مواد مخدر و حمل غیرقانونی سلاح از اتهاماتی است که متوجه بن علی و همسر او است . یکی از مسئولان وزارت دادگستری تونس با بیان اینکه مجموعا ۸۸ اتهام متوجه دیکتاتور تونس است ، به اتهامات همسر و دامادهایش اشاره کرد و گفت : میزان رسیدگی به پرونده های تخلفات و اتهامات خاندان بن علی ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت داشته است .

به گزارش واحد مرکزی خبر از تونس؛ براساس ماده ۱۴۱ قانون جزایی تونس، هیچ متهمی نمی تواند وکیل خارجی داشته باشد مگر اینکه متهم در تونس حضور داشته باشد، براین اساس و بموجب قوانین جزایی تونس اکرم عازوری، وکیل لبنانی بن علی نمی تواند وکالت دیکتاتور فراری را برعهده بگیرد.

بنا به اعلام وزارت دادگستری تونس اغلب اتهامات بن علی و خاندان او در پایتخت و بخش دیگری هم در دادگاه های مستقر دراستانها و شهرهای دیگر این کشور رسیدگی خواهد شد .