این دادگاه که از سوی مشتی خاخام صهیونیست اداره میشود، این حیوان زبانبسته را تجسد حقوقدانی دانسته که ۲۰ سال پیش به خاخامها توهین کرده و آن را به مرگ با سنگسار محکوم کرده است. خاخامهای مزبور این حقوقدان را پیشتر "نفرین" کرده بودند.

به گزارش جهان به نقل از روزنامه انگلیسی دیلی‌میل، ماجرا نیز از این قرار بود که این سگ وارد دادگاه صهیونیستی می‌شود و با وجود تلاش کارکنان حاضر به ترک آن نمی‌شود، لذا یکی از خاخام‌های حاضر در دادگاه به حضار می‌گوید روح حقوق‌دانی که ۲۰ سال پیش از سوی خاخام‌ها نفرین شده بود اکنون در این سگ حلول کرده، لذا سگ باید سنگسار شود.


این سگ موفق شد از چنگ کودکان فرار کند اما یکی از گروه‌های اسرائیلی دفاع از حقوق حیوانات اعلام کرده است که به خاطر صدور این حکم از دادگاه مزبور شکایت می‌کند. برخی از فرقه‌های صهیونیست معتقدند که روح‌ها در سگ‌ها حلول می‌کنند!

روزنامه یدیعوت آحارنوت نیز به نقل از یک منبع آگاه ماجرا را تایید کرده است.

گفتنی است فرقههایی از صهیونیستها به شدت خرافهگرا بوده و به شدت به سحر و جادو و امثال آن معتقد بوده و همچنان به چنین اموری عمل میکنند! البته این جریانات که در میان صهیونیستها به شدت تندرو نیز محسوب میشوند، حتی در بین صهیونیستها نیز خرافی محسوب میشوند.